20190120 BetondorpBloeit gaat verder!

BetondorpBloeit gaat verder!

Het nieuwe jaar is weer begonnen, ook voor pionierplek Betondorp Bloeit! We kijken terug op een mooie kerstmaaltijd in het Brinkhuis, waar we onze vrienden en vriendinnen uit Betondorp onthaalden op een extra feestelijke maaltijd. Het kerstverhaal werd voorgelezen en liedjes gezongen. Ook de viering was goed bezocht, met een heel aantal bijzondere “ herders” erbij en een nieuwe gitarist, Walter Broeke.
De komende tijd zal in het teken staan van de samenwerking met de gemeente van de BRON, nu we opnieuw gaan zoeken naar een toekomst voor onze kerk als hart van de buurt. Het lijkt, als je aan het begin staat van een hele nieuwe fase, even slikken  in het begin.  Zo is het in de christelijke kerk steeds geweest, van eeuw tot eeuw. Maar beweging komt er altijd weer! Het evangelie zit niet stil ……Hoe zou de pionierplek iets kunnen betekenen voor de gemeente en haar meenemen in het nadenken over nieuwe vormen en wegen ? We hopen en bidden om de liefde en helderheid van Gods grote visioen. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!”

De nieuwe data zijn:

  • 20 januari 24 februari en 24 maart: Licht in Betondorp, viering in het Karnhuis, Karnstraat 2
  • 9 februari en 9 maart: Voorjaarsmaaltijd in het Brinkhuis aan de Brink
  • Bakkie Beton: 14 februari en 14 maart, bij Bakkerij de Lekkernij aan de Brink, om 1 uur. Koffie met een broodje en een  goed gesprek over  waar je God in deze wereld ziet.
  • Biertje Beton: 18 januari, 15 februari en 15 maart, om 4 uur in Cafe de Avonden, hoek Middenweg/ Brinkstraat . Samen wat drinken en praten aan de hand van een levensthema. aan de hand van een bijbeltekst.

Leuk als jullie eens komen kijken!! Wij vinden dat fantastisch. Bel even van tevoren naar Margrietha: 06-10421819.

Meer informatie over de Bron kunt u vinden op www.kerkdebron.org.

Namens het pioniersteam ( Ernest, Jolande, Clementine, Christine, Mattanja, Ineke),
Margrietha Reinders