Update oktober 2017

Update van “Betondorp Bloeit”, pioniersplek van De Bron

Wie doet wat God van hem vraagt, is vol van Zijn liefde” 1 Johannes 2, vs. 5.

 

Het pioniersteam

Sinds januari 2017 is er veel gebeurd op de pioniersplek, waar we blij mee zijn!

Na de kerstactie,waaraan de Bron-gemeente meewerkte, groeide ons team met drie nieuwe mensen. Het bestaat nu uit Ernest, Clementine, Mattanja, Christine, Erika, Yolande en Brigitte. Met Margrietha als trekker/pionier. We kregen een nieuwe pioniersbegeleider, Serge de Boer. Onze contactpersoon met de kerkenraad bleef Jacobine van der Belt. Het team deelt lief en leed, maar inventariseert ook plannen en mogelijkheden voor ons werk in Betondorp. Als het moet, komt iedereen in actie. Er is veel solidariteit en trouw, al kan lang niet iedereen van deze fulltime hardwerkende mensen altijd worden gemobiliseerd.

Website en publiciteit

De website ging de lucht in met ons nieuwe logo. Een serie van zes kleinschalige activiteiten ging van start, bedoeld om met mensen uit de buurt in contact te komen. Langzaam maar zeker lukte dat ook, met de leden van ons team als ambassadeurs. We hebben nu contact met vijftig mensen in en rond de wijk. Er zijn relaties opgebouwd met Cordaan en Dynamo, Eigen Haard, het wijkopbouworgaan, BUUV, het Repaircafe, de huisarts, middenstanders, de Marokkaanse vereniging en buurtinitietieven.

Activiteiten

Hoogtepunten waren de 4 en 5 mei herdenking, waarbij Betondorp Bloeit werd gevraagd een rol te spelen, en de Paasactie, toen meerdere buurtbewoners werden bereikt met een bloemetje en flyer. Ook de informatiemarkt, waarbij we samenwerkten met de BRON en Al Maarif was in onze ogen een succes en zegen. Bij de maandelijkse wijktafels in het buurthuis verwierf Margrietha zich als buurtdominee bovendien op natuurlijke wijze een plek.

Persoonlijke relaties

Maar het allerbelangrijkste bleken de persoonlijke contacten die er gaandeweg ontstonden met veelal oudere buurtbewoners. Via Betondorp Buurtbrigade wisten zij ons te vinden voor kleine klusjes, die veelal uitmondden in gesprekken. Gaandeweg konden wij zo een aantal behoeftes van mensen in kaart brengen die in een sociaal isolement dreigen te raken, alleen omdat zij ouder zijn en omdat hun netwerk heel klein geworden is.

Doelgroep en wederkerigheid

De komende periode willen we ons gaan richten op deze, meest kwestbare groep in Betondorp. Niet door als team de verschillende hulpvragen op te lossen, maar door mensen met elkaar te verbinden, die ondersteuning nodig hebben en ondersteuning kunnen bieden. Daarin zoeken we wederkerigheid en gemeenschap, onderling contact en plezier in elkaar. Oud en jong kunnen zo met elkaar optrekken! Door contact met het jeugdige streetteam van Hillsong, maar ook met buurtactivisten met veel ervaring in Betondorp versterken we onze diversiteit en daadkracht.

Toekomstplannen

Ons eerste verlangen is een “rijdende eettafel” op te zetten, waarbij maaltijden worden rondgebracht via warme contacten in de buurt. Een soort Moeders Pot, waar mensen niet alleen thuis, maar ook bij elkaar kunnen aanschuiven. Daarbij willen we hartelijk samenwerken met mensen uit Betondorp zelf.

Tegelijkertijd willen we mensen meer uitnodigen voor onze activiteiten, waarbij ze betrokken kunnen raken op onze huiskamerkerk en het verhaal van Jezus Christus, die vriend van mensen wil zijn. We verwachten dat Betondorp Bloeit het komende jaar flink zal gaan groeien. Een groot verlangen van ons is, te starten met eenvoudige vieringen op zondagmiddag, die ook voor onszelf een bron van gelovige kracht en vreugde kunnen zijn.

 

Vaste activiteiten

Graag willen we mensen uit Betondorp aanmoedigen om langs te komen bij de volgende bijeenkomsten:

Bidden voor Betondorp: Huisgemeente samenkomst: 14 september, 12 october, 9 november, 14 december

Biertje Beton: Ontmoeting rond een actueel thema met hapje en drankje: 22 september, 27 october, 24 november, 22 december

Betondorp Bijbelt: Mediteren met teksten uit de bijbel: 20 september, 18 october, 15 november, 20 december

Bakkie Beton: Een kopje koffie en een goed gesprek bij bakker Ron aan het Brinkplein: elke donderdagochtend om 11 uur

Heel Betondorp Bakt: Samen eten met Betondorpers: Elke dinsdag avond om 5 uur in het Brinkhuis.

Betondorp Buurtbrigade: Mensen leren kennen door klusjes voor en met kwestbare Betondorpers doen. Op afspraak en in samen spraak.

 

Vriendschappen en netwerk contacten

Pionieren doe je niet alleen….. vrienden zijn daarbij hard nodig. Het afgelopen jaar hebben we banden gekregen met het Landelijk Pioniersnetwerk, maar ook met Urban expression, Vacare en met het Evangelisch Werkverband. Zij nodigden ons uit voor hun bijeenkomsten en zochten ons op in Betondorp zelf. Ook binnen Amsterdam waren er contacten met de Amsterdamse pioniersplekken, met de Evangelische Gemeente in Diemen, Stichting Burenhulp binnen de Elthetokerk en het Diakonaal Platform Amsterdam Oost.

Komend najaar zal er op 27 en 28 october weer een pionierstraining plaatsvinden in Soesterberg, waar ons team zich kan aanscherpen en laten bemoedigen.

Tenslotte hopen wij dat de banden met de kerkenraad van de BRON nog sterker zullen worden en we gaan ons daarvoor inzetten.Het komend najaar zal er een evaluatie van Betondorp Bloeit plaatsvinden, na een jaar pionieren, en die hopen we samen met de kekrkenraad goed af te kunnen ronden!

 

Margrietha Reinders, namens het team:

Mattanja Oosterhuis, Brigitte Westerkamp, Yolande Roest, Erika Neutel, Christina van Dam, Ernest Agakpo, Clementine Koers.