Welkom bij BetondorpBloeit!

Betondorp Bloeit” bestaat uit een groeiend, hecht team van enthousiaste gelovige buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde voor mensen. Wij willen graag iets betekenen voor de samenleving, actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen. Je bent van harte welkom bij een van onze activiteiten. (Klik op de foto voor meer informatie.)

Betondorp Bloeit” is een initiatief van de protestantse gemeente De Bron in Watergraafsmeer. Samen met de Protestantse Kerk Nederland wil zij haar presentie in deze Amsterdamse wijk vergroten en van betekenis zijn voor de mensen die er wonen. Betondorp Bloeit is sinds 2016 actief en in 2021 werd besloten om een stichting in het leven te roepen. In het beleidsplan van de stichting Betondorp Bloeit vindt u gedetailleerde inhoudelijke en financiële informatie waaronder de begroting 2021-2022 (periode 1-6-2021 t/m 31-05-2022.

 

Missie, visie en doelstellingen

Geïnspireerd door het Evangelie beoogt de stichting een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners van Betondorp en bij te dragen aan de verbetering van de positie van minderbedeelden en mensen die leven aan de onderkant van de samenleving.

Betondorp Bloeit wil dienstbaar zijn aan de bewoners van Betondorp en de kwaliteit van samenleven te helpen verbeteren. Dat doen Betondorp Bloeit door heel concreet mee te doen met buurtinitiatieven en door zelf activiteiten te starten die de buurt ten goede komen. Graag willen we mensen in contact brengen met het evangelie door waarachtig en betrouwbaar te zijn in wat we doen en de liefde boven alles te stellen.

De Stichting Betondorp Bloeit heeft de volgende doelstellingen:

  1. het bevorderen van sociale cohesie tussen bewoners van Betondorp;
  2. helpen waar de overheid niet helpt;
  3. het lenigen van de eenzaamheid door het bevorderen van recreatieve en sociaal-culturele activiteiten;
  4. het verder uitbreiden van de reeds gevormde geloofsgemeenschap;
  5. het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering van de woon- en leefomstandigheden van bewoners van Betondorp door activiteiten op te zetten op het vlak van recreatie, welzijn, onderwijs, zorg en dienstverlening;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  7. De stichting streeft naar nauwe contacten met allerlei instanties die zich bezighouden met Betondorp en Betondorp Bloeit verstrekt adviezen aan die instanties om zo te komen tot positieve beslissingen die Betondorp ten goede komen. Zo leggen we contacten met beleidsmedewerkers van de gemeente op de thema’s armoedebestrijding, eenzaamheid en sociale ondersteuning.
 
Licht in Betondorp, viering waarbij mensen een kaarsje aansteken voor een dierbare, elke vierde zondag van de maand om 17.00
Een prakkie en een praatje, maaltijd met inhoud voor en door buurtbewoners: elke tweede zaterdag vanaf 5 uur. In het
Biertje Beton, ontmoeting en gesprek met een drankje en een hapje, elke vierde vrijdag van de maand om 16.00 uur
Betondorp Buurtbrigade: klussen, koken, voorlezen, autorijden, verhalen vertellen, boodschappen doen of een wasje ophangen met en voor buurtbewoners. Zelf ideeën?
Bakkie Beton, koffie drinken en de “dingen des levens“ bespreken met een broodje bij bakkerij “de Lekkernij“ op het Brinkplein,