Organisatie

STICHTING BETONDORP BLOEIT

RSIN: 862557549
KVK: 82663319
Bankrekening: NL39 TRIO 0320 2585 13 t.n.v. Stichting Betondorp Bloeit

Adres:
Overtoom 214-1
1054HZ Amsterdam

De stichting Betondorp Bloeit wordt geleid door ds. Margrietha Reinders, buurtdominee (tel.: 06-10421819, buurtdominee@betondorpbloeit.nl). Zij wordt gesteund door een groep vrijwilligers, het Kernteam, bestaande uit 9 personen.

Dit kernteam verdeelt onderling taken en verantwoordelijkheden , bespreekt initiatieven en verwikkelingen, en deelt de zorg voor mensen in de buurt. Verder beheert het de website, regelt de PR, en beheert de financiële transacties.

Het bestuur van de Stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten , met nadruk op financiën , fondswerving, relatiebeheer en externe contacten. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Jeltje Scholtens, Albert Koot, Edwin Laagland Winder (penningmeester) en Roland van Oosten (voorzitter).

Ook draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor het dienstverband van ds. Reinders. Buurtdominee, kernteam en stichtingsbestuur stemmen regelmatig met elkaar af. Het is wenselijk dat er op den duur een Raad van Toezicht wordt opgericht.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd. Ds. Reinders ontvangt vooralsnog een salaris van de moedergemeente De Bron. Op termijn, wanneer de Stichting Betondorp Bloeit voldoende inkomsten gaat genereren, zal Ds. Reinders in dienst komen van de Stichting Betondorp Bloeit. De Stichting Betondorp Bloeit zal dan ook de verantwoordelijkheden als werkgever van Ds. Reinders op zich nemen.

De Stichting Betondorp Bloeit is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-organisatie. Dat betekent dat u uw giften aan de stichting kunt aftrekken. Ons ANBI-nummer is RSIN 862557549