Categorieën
Activiteiten

De Meepraters

De Meepraters: een gesprek met de bewoners van het woonzorgcentrum in de buurt met een verstandelijke beperking. Zij horen ook bij ons!

De Meepraters zijn een bijbelkring voor bewoners van het woonzorgcentrum van Philadelphia aan Anfieldroad, vlakbij de Brinkstraat in Betondorp. Philadelphia is een grote zorginstelling die mensen met een beperking ondersteunt bij het inrichten van hun eigen leven. Van oorsprong is het een organisatie op christelijke grondslag en vanuit die verbinding is het contact ontstaan met de classicale cie. voor het pastoraat aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze commissie faciliteert vanuit de Protestantse Kerk zorg en aandacht voor bewoners met een christelijke achtergrond. Via ds. Margrietha Reinders en haar team draagt de buurtkerk Betondorp Bloeit hieraan bij met activiteiten, persoonlijk contact en de bijbelkring. De bewoners worden hartelijk opgenomen in onze gemeenschap.

Categorieën
Activiteiten

Het Visioen

Het Visioen, een filmmiddag met nagesprek. Onder het genot van een hapje en een drankje bekijken we een goede film en praten er over na. Grote thema’s als liefde en dood, lijden en geluk, God en mens komen aan bod.
Zondag 4 februari, 3 maart, 7 april, en 2 juni vanaf 14.00 uur in het Brinkhuis

Categorieën
Activiteiten

Knutselen en Keuvelen

Knutselen en Keuvelen, een creatieve samenkomst rond levensvragen. Zondag 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei, en 16 juni vanaf 14.00 uur in het Brinkhuis

Categorieën
Activiteiten

Betondorp Buurt Brigade

Betondorp Buurtbrigade: klussen, koken, voorlezen, autorijden, verhalen vertellen, boodschappen doen of een wasje ophangen met en voor buurtbewoners. Zelf ideeën? Meedoen? Laat het weten! ( 06-10421819, Margrietha Reinders)

Categorieën
Activiteiten

Een Prakkie en een Praatje

Een Prakkie en een Praatje, maaltijd met inhoud voor en door buurtbewoners, vanaf 16.00 uur in het Brinkhuis, Landbouwstraat 63. Zondag 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, en 9 juni. Vanaf 14.00 uur is de deur open voor koffie en thee. Om 17.00 uur begint de maaltijd. Aanmelden bij 06-10421819, Margrietha Reinders

Categorieën
Activiteiten

Biertje Beton

Elke laatste vrijdag van de maand (26 januari, 23 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei, en 21 juni) drinken we een heerlijk Biertje Beton bij eetcafe De Avonden om de toestand in de wereld en in ons eigen leven te bespreken en delen. (Adres: Middenweg 398)

Categorieën
Activiteiten

Licht in Betondorp

Tijdens de maandelijkse viering in het buurthuis steken we een kaars aan voor mensen die licht nodig hebben in hun leven. We bidden voor hen en zingen ons moed in met bekende levensliederen.

Zondag 28 januari, 25 februari, 31 maart (Pasen), 28 april, 19 mei (Pinksteren), en 23 juni in het Brinkhuis, Landbouwstraat 63. Aanmelden niet nodig!
Om 14.00 uur gaat de deur open voor koffie en thee. De viering start om 16.00 uur. Na afloop is er soep met een broodje.

Categorieën
Activiteiten

Broodje Beton

Begin de dag met een heerlijk Broodje Beton en een goed gesprek over de dingen des levens bij Bakker Ron, met uitzicht op de Brink. (Adres: Brinkstraat 137)

Donderdag 25 januari, 15 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei, en 13 juni